Phenoxyethanol – Thành phần bảo quản lành tính trong mỹ phẩm