Retinol là gì? Phân loại, tác dụng và cách sử dụng