Glucose có công dụng như thế nào đối với sức khỏe con người