EDTA là gì? Những ứng dụng của EDTA trong đời sống