Cám gạo, Chiết xuất cám gạo và những công dụng bất ngờ