Chiết xuất cỏ nhọ nồi (cỏ mực) có tác dụng gì trong làm đẹp?